940 380 100 50 true false false true

Romatizmal HastalıklarRomatoloji, romatizmal hastalıkları inceleyen ve bu hastalıklar için tedavi olanağı sunan bir bilim dalıdır. Romatolojik hastalıklar bilimi, Romatoloji, ülkemizde son yıllarda gelişen bir bilim dalıdır. Romatoloji uzmanı sayısı ülkemizde oldukça az olup yaklaşık 4 yüz bin kişiye bir romatoloji uzmanı düşmektedir.

Romatoloji Bölümü'nde romatizmal hastalıklarla ilgili tanı ve tedavi metodları güncel teknolojinin tüm olanakları kullanılarak İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı tarafından belirlenmektedir. Belirtileri pek çok hastalıkla benzer özellik taşıyan romatizmal hastalıkların teşhisinde çok önemli bir yere sahip olan IFA (İndirekt İmmünflorens) Yöntemi ve diğer tanısal metodlar hastanemizde rutin olarak kullanılmaktadır.

Romatoloji Polikliniği'nde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
-Osteoartrit
-Romatoid Artrit
-Ankilozan Spondilit ve İlişkili Hastalıklar (Reaktifartrit, Psoriatikartrit, Enteropatikartrit...)
-Fibromiyalji
-Behçet Hastalığı
-Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)
-Akut Romatizmal Ateş (ARF)
-GUT
-Sistemik Lupus Eritematozus
-Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkları
-Diğer Hastalıklar (Skleroderma, Sjögren Sendromu, Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı, Polimiyaljiya Romatika, Dermatomiyozit- Polimiyozit, Vaskülitler, Temporal Arterit, Wegener Granulomatozusu, Churgh Strauss Sendromu, Henoch Schönlein Purpurası...)


E-Bültenimize Üye Olun Dergimiz Online Randevu Alın
         
Uluslararası Hasta Hizmetleri SSS İletişim